Venuj nám 2% z daní

Poukázanie dvoch, resp. troch percent zo zaplatených daní, je najjednoduchší spôsob ako podporiť športové lietanie v našom Aeroklube Bratislava na letisku Boleráz.

Ako postupovať?

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

  • Do 15.2.2022 ste požiadali zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
  • Požiadajte zamestnávateľa, o vystavenie  Potvrdenie o zaplatení dane
  • Z tohto Potvrdenia zistíte údaje na vyplnenie Vyhlásenia o poukázaní 2%
  • Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane

 

Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2022 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Ste podnikateľ, alebo podávate Daňové priznanie?

  • V Daňovom priznaní dane z príjmov FO vyplňte oddiel – VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov
  • V Daňovom priznaní dane z príjmov PO vyplňte časť – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov