Venuj nám 2% z daní

Poukázanie dvoch, resp. troch percent zo zaplatených daní, je najjednoduchší spôsob ako podporiť športové lietanie v našom Aeroklube Bratislava na letisku Boleráz.

Ako postupovať?

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

  • Do 15.2. ste požiadali zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
  • Požiadajte zamestnávateľa, o vystavenie  Potvrdenie o zaplatení dane
  • Z tohto Potvrdenia zistíte údaje na vyplnenie Vyhlásenia o poukázaní 2%
  • Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane

Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

 

Časové lehoty pre tých, ktorí chcú poukázať % zo zaplatenej dane: 

15.2. – posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

31.03. – posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).

31.03. – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane.

30.04. – termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)

Ste podnikateľ, alebo podávate Daňové priznanie?

  • V Daňovom priznaní dane z príjmov FO vyplňte oddiel – VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov
  • V Daňovom priznaní dane z príjmov PO vyplňte časť – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov