Venuj nám 2% z daní

Poukázanie dvoch, resp. troch percent zo zaplatených daní, je najjednoduchší spôsob ako podporiť športové lietanie v našom Aeroklube Bratislava na letisku Boleráz.

Ako postupovať?

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

  • Do 15.2.2023 ste požiadali zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
  • Požiadajte zamestnávateľa, o vystavenie  Potvrdenie o zaplatení dane
  • Z tohto Potvrdenia zistíte údaje na vyplnenie Vyhlásenia o poukázaní 2%
  • Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane

Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2023 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

 

Časové lehoty pre tých, ktorí chcú poukázať % zo zaplatenej dane: 

15.2.2023 – posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

31.03.2023 – posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).

Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

31.03.2023 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2023 môže poukázať iba 1,0% z dane.

Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak „2%“ poukazuje v tomto predĺženom termíne!

Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.

30.04.2023 – termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)

(zdroj rozhodni.sk)

Ste podnikateľ, alebo podávate Daňové priznanie?

  • V Daňovom priznaní dane z príjmov FO vyplňte oddiel – VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov
  • V Daňovom priznaní dane z príjmov PO vyplňte časť – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov