Staň sa bezmotorovým pilotom

Bezmotorové lietanie je najprirodzenejšou, najjednoduchšou a najdostupnejšou cestou k lietaniu. Zároveň je úžasným športom vo vynikajúcom kolektíve!

Najčastejšie otázky

Tu nájdeš odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa lietania vetroňom...

1. Ako to funguje?

S vetroňom je možné stráviť vo vzduchu množstvo hodín a preletieť niekoľko sto kilometrové vzdialenosti len vďaka teplým vzdušným prúdom, ktoré vznikajú nad miestami na zemi zohriatymi slnečnými lúčmi. Na oblohe sú spravidla označené kopovitými oblakmi rodu Cumulus, tzv. baránkami. Úlohou pilota vetroňa je prelietať takýmito prúdmi, pomocou nich sa udržať na oblohe a tak letieť po naplánovanej trati.

 

2. Ako sa to dá naučiť?

Plachtenie, rovnako ako všetky technické športy, si vyžaduje pomerne rozsiahly základ teoretických znalostí z aerodynamiky, meteorológie, konštrukcie lietadiel, mechaniky letu a leteckých prístrojov. Znie to trochu desivo, avšak pre človeka so základnými technickými a fyzikálnymi vedomosťami pod vedením našich inštruktorov to nie je nič neprekonateľné. Na zvládnutie teoretickej časti leteckého výcviku je určených 40 hodín teoretickej prípravy, rozdelenej do viacerých výučbových dní počas zimného obdobia na letisku v Bolerázi. Po absolvovaní teoretického školenia nasleduje krátky test a po jeho absolvovaní sa začína s praktickým leteckým výcvikom. Výcvik pilota vetroňov sa odvíja od osnovy, ktorú vydal Slovenský národný aeroklub (SNA). Pri výcviku žiak plní jednotlivé body osnovy. Až po bezpečnom zvládnutí úlohy, inštruktor pustí žiaka na nácvik nasledujúcej úlohy. Už od začiatku výcviku sa kladie veľký dôraz na bezpečnosť. Úlohy sa plnia od jednoduchých úloh ako je zoznamovací let, oboznámenie sa s lietadlom a priestorom letiska, cez zložitejšie úlohy ako je priamočiary let a zatáčky až po lietanie v termike a na svahu. Samozrejmosťou je nácvik mimoriadnych situácií pod dohľadom inštruktora. Ako rýchlo žiak napreduje, záleží na jeho šikovnosti. Niekto úlohu zvládne rýchlejšie, iný zas musí absolvovať viac výukových letov. Zo skúseností vieme, že rýchlejšie napredujú žiaci, ktorí lietajú intenzívne a súčasne sa na lietanie pripravujú aj teoreticky. Vtedy nestrácajú získané návyky, zručnosti a požadované úlohy plnia veľmi rýchlo.

 

3. Na akých lietadlách sa lieta výcvik v AK Bratislava?

V našom aeroklube lietame na moderných laminátových vetroňoch. Výcvik sa začína na dvojsedadlovom laminátovom vetroni nemeckej výroby Grob G103 Twin Astir II. Žiaci ktorí už lietajú sólové lety, lietajú na jeho jednomiestnej variante Grob G102 Astir CS (77).

 


Grob G103 Twin Astir II

 


Grab G102 Astir CS

4. Ako môžem svoj výcvik urýchliť?

Aj v bezmotorovom lietaní platí staré známe učiť sa, učiť sa, učiť sa. To znamená nielen intenzívne praktické lietanie, ale aj teoretickú prípravu. V príručke sú popísané jednotlivé úlohy, teoretický úvod ku každej z nich ako aj príklady a chyby, ktoré sa najčastejšie vyskytujú. Žiak, ktorý je pripravený a pravidelne lieta postupuje rýchlo. Každý dlhší výpadok z procesu výcviku znamená, že žiak si musí obnoviť predchádzajúce návyky a vedomosti. Miesto napredovania len opakuje už odlietané úlohy. Preto sa oplatí lietať čo najčastejšie. Výcvik trvá zvyčajne 2 sezóny. Rozlietaní žiaci to pri priaznivom počasí môžu zvládnuť aj za jednu sezónu.

 

5. Stal som sa pilotom. Čo ďalej?

Náš klub umožňuje ďalej lietať a rozvíjať sa. Na pokračovací výcvik slúžia lietadlá typu G102 a ASW15. Pre výkonnostné lietanie a preteky sa používajú vetrone ASW15, ASW19 a ASW20. Na ďalší rozvoj športového lietania slúži výkonná dvojsedadlovka Duo Discus s možnosťou lietania so skúsenými športovými pilotmi. Členmi nášho aeroklubu sú aj majstri SR so skúsenosťami z medzinárodných pretekov.

 

6. Čo ak prestane fúkať vietor? Je to bezpečné?

Čo sa týka bezpečnosti, vetroň je najbezpečnejšie lietajúce zariadenie. Konštrukčne jednoduché, takže sa na ňom nemá veľmi čo pokaziť. Má pevné krídlo, takže na rozdiel od napr. padákového krídla to nie je hračka vo vetre. A keďže nemá motor, letí vždy.

Väčšina ľudí má utkvelú predstavu vetroňa spojenú s lietaním na vietor. Čo sa stane keď prestane fúkať a vetroň bezmocne padá k zemi? Táto predstava je úplne vzdialená od reality. Vetroň na vietor nelieta. Takže či vietor fúka alebo nie, nemá na letové vlastnosti vetroňa vplyv. Samozrejme vietor náš let ovplyvňuje, ale zaobídeme sa aj bez neho.

7. Ako teda lieta vetroň?

Zjednodušene sa dá povedať, že lieta na teplý vzduch. Tento sa nad povrchom zeme ohreje od slnka a po dosiahnutí určitej teploty začne stúpať hore. Keď stúpa, berie so sebou všetko, čo sa v ňom vyskytuje. Slamu z polí, vtáky a aj vetrone. Keď vetroň vystúpa dostatočne vysoko, môže sa vydať na cestu k ďalším stúpavým prúdom. Dosiahnutá výška sa pohybuje od niekoľko stovák metrov, až po 2-3 kilometre, s potrebnou výbavou aj vyššie. Existujú aj iné spôsoby, ako sa s vetroňom dá udržať vo vzduchu, napríklad využitím svahového prúdenia. Prevažná väčšina letov však prebieha s využitím stúpavých prúdov ako je popísané vyššie.

 

8. Ako ďaleko vetroň zaletí?

Súčasné vetrone dokážu z jedného kilometra výšky dokĺzať 30 až 40 kilometrov. To žiadne iné lietadlo nedokáže. Takže keď „prestane fúkať vietor“, máme stále dosť času na to, aby sme situáciu bezpečne vyriešili. Vždy je nablízku nejaké pole alebo lúka na ktorej sa dá pristáť. Pokaždé keď nastane dobré počasie, vzlietne do vzduchu množstvo vetroňov. Väčšinou sa vrátia na svoje domovské letisko. Pokiaľ niekoho počasie zradí a plánovaný let mu nevyjde, pristane niekde v poli a zavolá kamarátom do klubu, aby ho prišli vyzdvihnúť. Je to úplne bežná vec. Vetroň spolu rozoberú, naložia na príves a vrátia sa domov po ceste. Cestou sa zastavia na pivo, osláviť šťastné pristátie, na účet pilota.

 

9. Aké sú obmedzenia pre lietanie na vetroni?

Minimálna veková hranica je dosiahnutie 15 rokov pred prvým sólovým letom. Pre tak mladých žiakov je vyžadovaný písomný súhlas zákonného zástupcu. Horná veková hranica je obmedzená len zdravotnou spôsobilosťou. Pre lietanie na vetroňoch sú zdravotné obmedzenia minimálne. Okuliare nie sú problém. Pokiaľ vlastníte vodičský preukaz, ste zdravotne schopní pilotovať vetroň. Lietanie je rovnako vhodné pre dievčatá ako pre chlapcov.

 

10. Čo mi prinesie lietanie na vetroni?

V prvom rade človek zažije úžasný pocit z lietania, pocit slobody a neopakovateľný pohľad zhora. Pri lietaní na vetroňoch prevláda kľud a pokoj. Človek sa snaží byť súčasťou prostredia v ktorom lieta spolu s vtákmi. Pokiaľ naopak hľadáte vzrušenie, adrenalín, pocit nebezpečenstva a rýchlosti, lietanie na vetroňoch pre vás nie je to pravé. Ku klubovému lietaniu patrí aj život v aeroklube. Každý je súčasťou kolektívu rovnako zapálených ľudí. A navyše pri lietaní a údržbe lietadiel v sebe objavíte schopnosti, o ktorých ste doteraz možno ani netušili.

A na záver...

Čo ma to bude stáť?

Najčastejšia otázka, na ktorú nie je jednoznačná odpoveď. Konečná cena výcviku nie je pevná. Závisí od počtu letov, ktoré žiak absolvuje, kým úspešne splní výcvikovú osnovu. Pre bližšie informácie ohľadom výcviku alebo ak sa len neviete rozhodnúť, kedykoľvek sa zastavte u nás v aeroklube, kde vám všetko radi vysvetlíme a poukazujeme.

Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať

Kontakt